To be able to offer the best possible quality in all aspects Tenacity is working with and represent organizations that are second to none in their fields.

At tenacity we work with the subjects separate or connected which means that we can individualize the education/training to the needs of the customer at hand.

Services

Organisationer

KRAV MAGA

Effektivt, lättlärt och fungerande  självförsvar och fighting anpassningsbart för alla grupper – från privatpersoner till professionella användare.

Läs mer

STRONGFIRST

Kettlebells – Skivstång – Kroppsvikt
Strongfirst är en principbaserad “School Of Strength” grundad av Pavel Tsatsouline.

Läs mer

GROUND FORCE METHOD

Ett system baserat på fundamentala rörelsemönster och vår motoriska utveckling. Förbättrar/återskapar rörelsemönster

Läs mer

OXYGEN ADVANTAGE

Andningssystem som ökar syrefrisättning till celler. Förbättrar prestation, minskar stress, stärker immunsystemet …

Läs mer

FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEMS

FMS är ett graderingssystem som dokumenterar rörelsemönster nödvändiga för normal funktion. Hjälper till att förbättra prestation

Läs mer