Tenacity – Tactical Strength är ett Göteborgsbaserat företag med fokus på taktisk styrka, personlig säkerhet, självskydd och fundamental rörelseförmåga.

För att kunna göra det arbetar Tenacity med ett antal olika system.

Krav Maga Global
• StrongFirst
• Functional Movement Systems
• Ground Force Method
• Advanced Buteyko Institute

Läs mer om Systemen under Tjänster

Tactical Strength

Taktisk Styrka innehåller fyra stycken komponenter
1. Teknisk förmåga
2. Taktisk förmåga
3. Fysisk förmåga
4. Mental förmåga

Taktisk Styrka är den rena fysiska styrkan, arbetskapaciteten, uthålligheten och rörligheten som gör ditt liv lättare. En funktionellt tränad kropp utan onödig massa som inte slutar förrän du vill det.

Taktisk Styrka är även att ha ett taktiskt övertag när det kommer till självförsvarssituationer, oavsett om man behöver lösa situationen med nödvändigt våld eller på ett taktiskt och preventivt sätt tar sig därifrån.

Alla verksamheter/produkter vi arbetar med är naturliga för kroppen, extremt funktionella och effektiva. De kommer att öka din förmåga och livskvalitet oavsett vad du väljer…

Det spelar ingen roll vad livet ger dig, vilken form du är i eller vad du jobbar med. Tenacity – Tactical Strength har kunskapen, verktygen och erfarenheten som gör att vi kan hjälpa dig!

Tenacity

Main Entry: te·na·cious
Pronunciation:
t?-‘n?-sh?s
Function:
adjective
Etymology:
[From Latin tenax, tenac-, holding fast, from ten?re, to hold; see ten- in Indo-European roots.] Date: 1607 Synonyms: strong 1 a: not easily pulled apart : cohesive <a tenacious metal> b: tending to adhere or cling especially to another substance <tenacious burs> 2 a: persistent in maintaining, adhering to, or seeking something valued or desired <a tenacious advocate of civil rights> <tenacious negotiators> b: retentive <a tenacious memory>