ABI (Advanced Buteyko Institute) är ett system med andningsträning vars mål är att förbättra hälsa och prestation hos utövaren. Systemet har sin grund i Buteykosystemet som påbörjades under 1950-60-talet i Ryssland av K.P Buteyko, till en början i medicinskt syfte och senare som en del av det Ryska rymdprogrammet.

Målet med andningsträningen är att höja toleransen för en ökad (normal) mängd koldioxid i blodet vilket i sin tur förbättrar syrefrisättningen till kroppens celler. Utöver ökad syrefrisättning till cellerna påverkas ser man bland annat följande effekter.

• Minskad retbarhet av Andningscentrum • Ökad syrefrisättning • Vidgade blodkärl • Vidgade luftvägar • Lägre puls • Lägre blodtryck • Förbättrad pH-balans • Förbättrat Glukosupptag • Förbättrade synapser mellan hjärnans neuroner • Minskad retbarhet av CNS • Bättre immunförsvar • Förbättrad prestation

I dagens samhälle är många människor i dålig form och kroniskt sjuka och även om friska och hälsosamma människor ofta har bättre andningsmönster än sjuka personer är det ovanligt att träffa på en personer som andas hälsosamt. De personer som har goda andningsmönster är oftast toppatleter inom sina respektive områden.

Vi andas inte bara för att få i oss syre: faktum är att hjärnans andningscentrum inte är speciellt känsligt för syrenivåer (O2) alls då dess huvudsyfte är att registrera och svara på förändringar i Koldioxidnivåer (CO2).

De personer som andas effektivast är de personer vars andningscenter inte reagerar så starkt på förändringar i kroppens CO2-nivåer då de andas in en mindre mängd/minut och därmed naturligt har högre Koldioxidnivåer i blodet.

Luften vi andas in är så rik på syre att även de personer som andas mycket lite vid vila får i sig gott om syre. När vi däremot andas för mycket vid vila (hyperventilation) vädrar vi ut en för stor mängd Koldioxid vilket leder till hypokapni (för låg pCO2) i arteriellt blod och detta i sin tur påverkar vår hälsa och prestation.

The Buteyko Effect

The Buteyko Effect is the scientific formula that explains why decreasing a persons’ minute breathing volume at rest (MVr) leads to better health & fitness and the reversal of chronic disease symptoms over time. The Buteyko Effect is named after Prof. K.P. Buteyko (by Drs. Eduard Reuvers of the Advanced Buteyko Institute).

The Buteyko Effect is a chain of 9 strong causal relationships, starting with a decrease of a person’s minute breathing volume at rest (MVr) and ending with improvements in health, fitness and chronic disease symptoms.

• Causal relationhip 1: MVr? ? PACO2?
Causal relationhip 2: PACO2? ? PaCO2?
Causal relationhip 3: PaCO2? ? Blood pH?
Causal relationhip 4: Blood pH? ? Hb-O2 affinity?
Causal relationhip 5: PaCO2? ? Hb-O2 affinity?
Causal relationhip 6: Hb-O2 affinity? ? SvO2?
Causal relationhip 7: SvO2? ? a-vO2 diff?
Causal relationhip 8: a-vO2 diff? ? VO2?
Causal relationhip 9: VO2? ? Health? & Fitness? & ChronicDisease?

The 9 Causal Relationships in More Detail

1. MVr? ? PACO2?

When the minute breathing volume at rest (MVr) goes down, the CO2 content in alveoli of the lungs (PACO2) increases.

2. PACO2? ? PaCO2?

When the CO2 content in alveoli (PACO2) increases, the partial pressure of CO2 in the arterial blood (PaCO2) goes up.

3. PaCO2? ? Blood pH?

When the partial pressure of CO2 in the arterial blood (PaCO2) goes up, the pH of the blood goes down.

4. Blood pH? ? Hb-O2 affinity?

When the pH of the blood goes down, hemoglobin-oxygen affinity (Hb-O2 affinity) decreases.

5. PaCO2? ? Hb-O2 affinity?

When the partial pressure of CO2 in the arterial blood (PaCO2) goes up, hemoglobin-oxygen affinity (Hb-O2 affinity) decreases.

6. Hb-O2 affinity? ? SvO2?

When hemoglobin-oxygen affinity (Hb-O2 affinity) decreases, the oxygen saturation of venous blood (SvO2) goes down.

7. SvO2? ? a-vO2 diff?

When the oxygen saturation of venous blood (SvO2) goes down, the arteriovenous oxygen difference (a-vO2 diff) increases.

8. a-vO2 diff? ? VO2?

When the arteriovenous oxygen difference (a-vO2 diff) increases, oxygen consumption (VO2) goes up.

9. VO2? ? Health? & Fitness? & ChronicDisease?

When oxygen consumption (VO2) goes up, general health and fitness improve and chronic disease symptoms revert.