Functional Movement Screening (FMS) är ett graderingssystem som dokumenterar rörelsemönster som är nödvändiga för normal funktion. Genom att screena dessa mönster hittar FMS funktionella begränsningar och asymmetrier som reducerar effekten av funktionell träning, fysisk träning samtidigt som de stör kroppsmedvetenheten.

FMS ger ett FMS-betyg som används för att angripa de problematiska områden som finns, samtidigt ger betyget ett verktyg som gör att man kan mäta förändringar i funktionen.

Betygssystemet är direkt länkat till de övningar som är mest fördelaktiga för att återställa mekaniskt sunda rörelsemönster.

Som utvärderare följer man sedan det individuella FMS-betyget för att mäta framsteg och identifiera de övningar som behövs för att återställa korrekt rörelse och styrka hos varje individ.

FMS grundades av Gray Cook som även har skrivit böckerna Athletic Body in Balance och Movement