”Krav Maga” betyder direkt översatt från hebreiska “närstrid”, (sammansatt av krav, “strid”; maga, “kontakt, nära”) och är ett praktiskt och taktiskt system som lär dig hur du förebygger, hanterar och övervinner alla typer av hot och våld. Essensen i systemet är effektivt självförsvar och närkamp, där utövaren tränas i att försvara sig själv och/eller andra mot en eller flera beväpnade eller obeväpnade angripare. Krav Maga kännetecknas av att det är enkelt, naturligt och effektivt. Det betraktas som nutidens mest effektiva och lösningsorienterade självförsvarsystem.

Genom träning lär sig Krav Maga-utövaren att uppfatta och reagera på en potentiellt farlig situation och därmed ha kontroll på sig själv, sina motståndare och sin omgivning. Krav Maga passar alla, oavsett ålder och kön, och alla tekniker kan utföras utan större hänsyn till kläder, skor eller andra saker som utövaren kan tänkas bära. På samma sätt har miljön ingen större betydelse för vilken teknik som används. Krav Maga förbereder utövaren på alla tänkbara scenarion, och lär denne att dra nytta av omgivningen. Mental beredskap, konflikthantering och hantering av situationer med hög stressnivå tränas i stor utsträckning då dessa element är essentiella för att kunskaperna ska fungera i verkligheten.